Popis investice

Jednalo se o provedení vnitřní sanace dvou komor vodojemu o celkovém objemu 10 000 m3, nápravu nevyhovujícího stavu vstupního objektu a úpravu dilatační spáry.