Popis investice

Z důvodu zlepšení kvality dopravované vody, prodloužení životnosti a nápravy poškozených úseků byla provedena cementace vnitřního povrchu výtlačného ocelového potrubí DN 300.