Popis investice

Touto akcí se nám podařilo dokončit obnovu kanalizační sítě v sídlišti RD a významně pokročila i obnova rozvodných vodovodních sítí. Z důvodu klimatických podmínek však byla stavba přerušena a dokončovat se bude na jaře 2018.