Popis investice

Ve zbývající části dlouhé ulice Na Nivách byla dokončena obnova vodovodního řadu DN 100 a při této akci bylo u nás poprvé použito tenkostěnných litinových trub.