Popis investice

Jedná se o první část akce rozdělené na roky 2013 a 2014. Celková vysoutěžená částka za akci je 20 961 tis. Kč. Do konce roku 2013 se podařilo uložit celé výtlačné potrubí DN 250 mezi ÚV a vodojemem Benkov a část přívodního řadu A k Uničovu.