Popis investice

V rámci realizace akce byla dokončena kompletní sanace vnitřního povrchu akumulační komory, vyměněno bylo rozvodné a propojovací potrubí a stávající střecha byla rozebrána a nahrazena novou šikmou střechou, jejíž součástí je i nový železobetonový vstupní objekt.