Popis investice

Rekonstrukce VDJ byla v I. etapě zaměřena na technologické vystrojení (potrubní rozvody) a přebudování elektro zařízení včetně přenosu na VD. Současně však byly sanovány i vnitřní části obou armaturních komor vodojemů.