Popis investice

Z důvodu masivní koroze ocelových potrubí a jejich „nenahraditelnosti“ při provozu systému bylo provedeno vyvložkování PE DN 500 u dvou ocelových potrubí DN 600 a úplná výměna dvou řadů DN 800 před armaturní komorou VDJ IB.