Popis investice

Součástí díla bylo otryskání zbytků starého nátěru a kompletní aplikace nového nátěrového systému na vnitřním povrchu ocelového věžového vodojemu.