Popis investice

Na několika lokalitách, které jsou v našem majetku, probíhala v průběhu roku výměna uzavíracích armatur a hydrantů, které se nacházejí v komunikacích nebo zelených pásech.