Přehled nejvýznamnějších investičních akcí

Každý rok investujeme do obnovy našeho majetku desítky milionů korun. V následujícím přehledu nabízíme souhrn největších investičních akcí od roku 2000.

V uplynulých 16 letech jsme zrealizovali velké investiční akce, jako jsou rekonstrukce prameniště Štěpánov (13,9 mil. Kč), úpravy technologií ve vodárně Černovír (115,7 mil. Kč), rekonstrukce ČOV Uničov (133,7 mil. Kč) nebo rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí (49,8 mil. Kč).

V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější dílčí investice od roku 2000 přehledně členěné po jednotlivých letech.

2015-05-18T13:32:51+02:00