Představujeme Vám 6 nejvýznamnějších investičních akcí v celkovém objemu více než 20 mil. Kč, které jsme realizovali v roce 2015.

Jejich přehled naleznete zde.