Představujeme Vám 6 nejvýznamnějších investičních akcí v celkovém objemu více než 25 mil. Kč, které jsme realizovali v roce 2016.

Jejich přehled naleznete zde.