Za rok 2018 bylo proinvestováno 48,291 mil. Kč z toho 26,053 mil. Kč do pramenišť, úpraven a vodovodů a 18,106 mil. Kč do čistíren odpadních vod a kanalizací.

Zbývající 4,132 mil. Kč byly použity na ostatní investice do budov nebo na odkupy a dořešení vlastnických vztahů k pozemkům

Přehled investic větších než 3 mil. Kč naleznete zde.