O Vodohospodářské
společnosti Olomouc, a.s.

Akciová společnost VHS Olomouc, a.s. vznikla 1. ledna 1994. Je společností vlastnickou, to znamená, že spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů – obcí a měst. Jedná se o infrastrukturu pokrývající převážnou část okresu Olomouc, jako jsou hlavní vodovodní přivaděče, vodojemy, prameniště a úpravny vody a dále některé kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou napojena města a obce a v některých případech i jiné společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

Hlavní činností naší společnosti je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a.s., a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do jeho technického rozvoje.

Předmět podnikání

 • provozování vodovodů a kanalizací
 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • laboratorní rozbory odpadní vody
 • laboratorní rozbory pitné vody
 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1 – 3 živnostenského zákona)
 • investorská a inženýrská činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • pronájem movitého a nemovitého majetku

Obchodní název:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Sídlo:
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

IČ: 47675772 / DIČ: CZ47675772

[více zde…]

Hlavní představitelé společnosti [více zde…]

Mgr. Miroslava Ferancová
Mgr. Miroslava Ferancovápředsedkyně představenstva
RNDr. Ivan Kosatík
RNDr. Ivan Kosatíkředitel společnosti a místopředseda představenstva
Ivo Kosina
Ivo Kosinapředseda dozorčí rady