Investiční akce roku 2000

Každý rok investujeme do obnovy našeho majetku desítky milionů korun. V uplynulých letech jsme zrealizovali velké investiční akce, jako jsou rekonstrukce prameniště Štěpánov (13,9 mil. Kč), úpravy technologií ve vodárně Černovír (115,7 mil. Kč), rekonstrukce ČOV Uničov (133,7 mil. Kč) nebo rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí (49,8 mil. Kč).

V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější dílčí investice od roku 2000 přehledně členěné po jednotlivých letech.

Náš majetek a probíhající či nedávno ukončené investice přehledně v mapě

Zobrazení našeho majetku v členění na jednotlivé skupinové a samostatné vodovody + zobrazení našich kanalizačních a elektro sítí. Zobrazení nedávno dokončených či probíhajících investičních akcí se základními informacemi k jednotlivým akcím.