Informace pro akcionáře

Zápis z valné hromady 30. 6. 2020

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 30. 6. 2020.

Svolání valné hromady na 30. 6. 2020

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772, svolává valnou hromadu…

Zápis z valné hromady 21. 6. 2019

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 21. 6. 2019.

Výroční zpráva 2018

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2018

Svolání valné hromady na 21. 6. 2019

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772, svolává valnou hromadu…

Zápis z valné hromady 22. 3. 2019

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 22. 3. 2019.

Svolání valné hromady na 22. 3. 2019

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772, svolává na základě…

Výroční zpráva 2017

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2017

Zápis z valné hromady 22. 6. 2018

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 22. 6. 2018.

Svolání valné hromady na 22. 6. 2018

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se…

Aktualizace vlastnické struktury

V souvislosti se zápisem vkladu do obchodního rejstříku, který byl schválen na valné hromadě dne 16. června 2017 a který nabyl právní moci od…

Zápis z valné hromady 16. 6. 2017

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 16. 6. 2017.