Informace pro akcionáře

Svolání valné hromady na 29. 5. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 7675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne…

Zápis z valné hromady 13. 6. 2014

Nabízíme Vám ke stažení zápis z řádné valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 13. 6. 2014.

Výroční zpráva 2013

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2013.