Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772, oznamuje odložení řádné valné hromady akcionářů svolané na den 30. října 2015 od 13.00 hodin v sídle společnosti a svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat v náhradním termínu dne 27. 11. 2015 od 13:00 hodin v sídle společnosti s nezměněným pořadem jednání [více zde…].

Odložení řádné valné hromady je vyvoláno organizačně technickými důvody nastalými až po publikaci původní pozvánky zaslané akcionářům vlastnícím akcie na jméno písemně dne 30. 9. 2015 a současně uveřejněné na stránkách společnosti www.vhs-ol.cz v elektronické verzi Obchodního věstníku dne 29. 9. 2015 a v tištěné verzi Obchodního věstníku dne 7. 10. 2015.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 20. listopad 2015. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

V ostatním zůstává obsah shora označené pozvánky nezměněn [pozvánka zde…].

 

Představenstvo společnosti