Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 22. června 2018 od 13.00 hod. v sídle společnosti s pořadem jednání dle pozvánky uvedené v příloze.

Akcionářům je v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 14:00 k nahlédnutí i účetní uzávěrka včetně přílohy.

Pozvánka (PDF, 463 kB)

 

Protinávrh akcionáře k valné hromadě konané 22. 6. 2018, doručeno na adresu společnosti 31. 5. 2018.

Protinávrh (PDF, 189 kB)