Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 17. 6. 2022 od 13.00 hod. v sídle společnosti s pořadem jednání dle pozvánky uvedené v příloze:

 

Doplnění příloh (31. 5. 2022)

 

Doplnění příloh (10. 6. 2022)

 

Doplnění příloh (15. 6. 2022)