Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 18. 6. 2021 od 13.00 hod. v sídle společnosti s pořadem jednání dle pozvánky uvedené v příloze.

Pozvánka na valnou kromadu (PDF, 271 kB)
Příloha: Žádost kvalifikovaného akcionáře (PDF, 297 kB)
Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu