Od 1.1.2014 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 32,77 Kč/m3 bez DPH, 37,69 Kč/m3 s DPH
  • Stočné: 37,02 Kč/m3 bez DPH, 42,57 Kč/m3 s DPH
  • Celkem: 69,79 Kč/m3 bez DPH, 80,26 Kč/m3 s DPH

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č.274/2001 b. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2013 (PDF, 941 kB)