Vodné a stočné 2020

Od 1.1.2020 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 35 Kč/m3 (40,25 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 40,66 Kč/m3 (46,76 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 75,66 Kč/m3 (87,01 Kč/m3 s DPH)

 

Od 1.5.2020 se snižuje DPH z 15 na 10 % a pro konečné spotřebitele to bude znamenat snížení vodného a stočného.

Od 1.4.2020 bude v tarifní oblasti Olomoucko rovněž platit i jednotná cena vody předané a to ve výši 13,52 Kč/m3 bez DPH. Tato cena odpovídá ceně vody předané vysoutěžené v rámci nového koncesního řízení na provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (PDF, 130 kB)

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:


Aktuální novinky

Zápis z valné hromady 29. 6. 2023

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 29. 6. 2023.

Svolání valné hromady na 29. 6. 2023

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…

Zápis z valné hromady 31. 3. 2022

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 31. 3. 2023.

Svolání valné hromady na 31. 3. 2023

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává mimořádnou valnou…