Od 1.1.2015 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 33,75 Kč/m3 bez DPH, 38,81 Kč/m3 s DPH
  • Stočné: 37,80 Kč/m3 bez DPH, 43,47 Kč/m3 s DPH
  • Celkem: 71,55 Kč/m3 bez DPH, 82,28 Kč/m3 s DPH

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2014 (PDF, 83 kB)