Od 1.1.2016 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 34,59 Kč/m3 bez DPH, 39,78 Kč/m3 s DPH
  • Stočné: 38,64 Kč/m3 bez DPH, 44,44 Kč/m3 s DPH
  • Celkem: 73,23 Kč/m3 bez DPH, 84,22 Kč/m3 s DPH

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2015 (PDF, 410 kB)