Od 1.1.2017 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 34,04 Kč/m3 bez DPH, 39,15 Kč/m3 s DPH
  • Stočné: 38,37 Kč/m3 bez DPH, 44,13 Kč/m3 s DPH
  • Celkem: 72,41 Kč/m3 bez DPH, 83,28 Kč/m3 s DPH

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2016 (PDF, 423 kB)