Od 1.1.2018 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 33,39 Kč/m3 (38,40 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 39,02 Kč/m3 (44,87 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 72,41 Kč/m3 (83,27 Kč/m3 s DPH)

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 (PDF, 3,43 MB)