Od 1.1.2019 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 34,45 Kč/m3 (39,62 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 39,47 Kč/m3 (45,39 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 73,92 Kč/m3 (85,01 Kč/m3 s DPH)

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 (PDF, 127 kB)