Od 1.1.2020 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 35 Kč/m3 (40,25 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 40,66 Kč/m3 (46,76 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 75,66 Kč/m3 (87,01 Kč/m3 s DPH)

 

Od 1.5.2020 se snižuje DPH z 15 na 10 % a pro konečné spotřebitele to bude znamenat snížení vodného a stočného.

Od 1.4.2020 bude v tarifní oblasti Olomoucko rovněž platit i jednotná cena vody předané a to ve výši 13,52 Kč/m3 bez DPH. Tato cena odpovídá ceně vody předané vysoutěžené v rámci nového koncesního řízení na provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (PDF, 130 kB)