Výběrové řízení na ředitele společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Ředitel společnosti.

Základní požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského typu, technický obor výhodou
 • zkušenosti s řízením organizace min. 5 let
 • manažerské dovednosti na vysoké úrovni (organizační a řídící dovednosti, výborné komunikační schopnosti, schopnost samostatného rozhodování)
 • občanská a morální bezúhonnost
 • orientace v oboru vodního hospodářství výhodou
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
 • uživatelská dovednost práce s informačními technologiemi
 • vysoká odolnost vůči zátěži a ochota k vysokému pracovnímu nasazení
 • zpracování koncepce řízení společnosti (Písemný návrh vlastní představy o řízení Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s zpracuje uchazeč v rozsahu maximálně 5 stran. Podkladem pro její zpracování může být Výroční zpráva společnosti, ale i další skutečnosti dle vlastního uvážení uchazeče).

Hlavní úkoly, kompetence, oblasti zodpovědnosti

 • odpovědnost za chod organizace a výsledky hospodaření
 • zajištění provozování vlastní vodohospodářské infrastruktury společnosti od 1. 4. 2025, která je aktuálně provozována nájemcem Moravská vodárenská a. s.
 • vedení, motivace a rozvoj zaměstnanců

Nabídka zaměstnavatele:

 • pružná pracovní doba
 • služební automobil i k osobnímu užívání
 • základní měsíční odměna 100 000 Kč
 • možnost nástupu od 1. 4. 2024

Termín podání přihlášek do výběrového řízení

 • do 15. 2. 2024

Přihláška do výběrového řízení na funkci ředitele VHS Olomouc, a.s. a další požadované dokumenty:

Přihlášku a další dokumenty doručí uchazeč v zalepené obálce poštou v termínu do 15. 2. 2024, na sekretariát Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc,
k rukám ředitele RNDr. Ivana Kosatíka.

Obálka s přihláškou a dalšími dokumenty musí být označena textem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI“.

Přihláška bude obsahovat: Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu, datum odeslání a vlastnoruční podpis uchazeče.

Uchazeč současně s přihláškou dodá tyto další dokumenty:

 • strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem praxe
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení uchazeče, že nebude provozovat samostatnou výdělečnou činnost shodnou s předmětem činnosti společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
 • souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro Vodohospodářskou společnost Olomouc, a.s. pro účely tohoto výběrového řízení.

Kontaktní osoba:

PhDr. Edita Bosáková
e-mail: vhs.reditel.vr@seznam.cz
telefon: 603 560 776


Aktuální novinky

VHS Olomouc, a. s. bude mít nového ředitele

Na prosincovém zasedání představenstva VHS Olomouc, a.s. došlo k dohodě mezi ředitelem společnosti a představenstvem, že bude vypsáno výběrové řízení na funkci ředitele…

Vodné a stočné 2024

Od 1.1.2024 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – Moravskou…

Zápis z valné hromady 29. 6. 2023

Nabízíme Vám ke stažení zápis z valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 29. 6. 2023.

Svolání valné hromady na 29. 6. 2023

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772, svolává řádnou…