Akcie, akcionáři a základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 629,35 mil. Kč.
88,89 % tvoří akcie na jméno v listinné podobě, 11,11 % akcie na majitele v zaknihované podobě.

Akcie na jméno v listinné podobě:

a/ 448 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1 000 000,- Kč

b/ 18 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 100 000,- Kč

c/ 7 825 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 10 000,- Kč

d/ 31 385 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1 000,- Kč

Akcie na majitele v zaknihované podobě:

e/ 69 915 ks kmenových akcií s nominální hodnotou po 1 000,- Kč

Pro akcie na jméno platí omezení jejich převoditelnosti tím, že mohou být převáděny ve prospěch dosavadních akcionářů společnosti a případně i dalších osob pouze s výslovným předběžným souhlasem valné hromady společnosti. Nabyvateli těchto akcií mohou být pouze obce (města).


Hlavní akcináři

52.31%

Město Olomouc

20.02%

Město Uničov

5.10%

Obec Hlubočky

3.45%

Město Litovel

3.23%

Město Velká Bystřice

1.23%

Obec Přáslavice

0.75%

Obec Troubelice

0.62%

Obec Senice na Hané

0.48%

Obec Grygov

0.44%

Obec Červenka

0.33%

Obec Skrbeň

0.29%

Obec Mladeč

0.26%

Obec Paseka

0.20%

Obec Hraničné Petrovice

0.14%

Obec Tovéř

0.02%

Obec Lutín

0.02%

Obec Dlouhá Loučka

12.20%

Akcie na majitele