Vedení společnosti

Naše akciová společnosti má 13 zaměstnanců. V jejich čele stojí ředitel a dva jemu podřízení náměstci. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo společnosti.

Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde.

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

ředitel společnosti


Ing. Jiří Kožušníček

Ing. Jiří Kožušníček

technický náměstek


Ing. Jiří Kaufman

Ing. Jiří Kaufman

ekonomický náměstek