Výroční zprávy

Nabízíme Vám ke stažení výroční zprávy tak, jak byly projednány a schváleny statutárními orgány společnosti. Tyto zprávy spolu s výroky auditora, účetními uzávěrkami a dalšími dokumenty naleznete rovněž ve sbírce listin.

Zápisy z valných hromad společnosti naleznete v sekci Informace pro akcionáře.