Základní údaje o společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. vznikla 1. ledna 1994. Je společností vlastnickou, to znamená, že spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů – obcí a měst. Jedná se o infrastrukturu pokrývající převážnou část okresu Olomouc, jako jsou hlavní vodovodní přivaděče, vodojemy, prameniště a úpravny vody a dále některé kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou napojena města a obce a v některých případech i jiné společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

Hlavní činností naší společnosti je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a.s., a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do jeho technického rozvoje.

Předmět podnikání

 • provozování vodovodů a kanalizací
 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • laboratorní rozbory odpadní vody
 • laboratorní rozbory pitné vody
 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1 – 3 živnostenského zákona)
 • investorská a inženýrská činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • pronájem movitého a nemovitého majetku

Ke staženíObchodní název:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Sídlo:
Tovární 1059/41
Olomouc-Hodolany, 779 00

IČO:47675772
DIČ:CZ47675772

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 711.

Další kontakty

Hlavní představitelé společnosti

Mgr. Milan Feranec

předseda představenstva


doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

ředitel společnosti


Ing. Jaroslav Kuchař

předseda dozorčí rady