Základní údaje
o společnosti

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Sídlo: Tovární 1059/41, Olomouc – Hodolany, 772 11

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B a vložce 711

Právní forma: akciová společnost

Vznik společnosti: 1. 1. 1994

IČ: 47675772

DIČ: CZ47675772

[více zde…]

ÚDAJE O CENNÉM PAPÍRU

Druh cenného papíru: akcie

Forma: na jméno / na majitele

Podoba: akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě / akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovány v Centrálním depozitáři cenných papírů

Celková hodnota emise: 629 350 tis. Kč

[více zde…]

ROZDĚLENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Na jméno: města, obce…88,89 %

Na majitele: individuální majitelé…11,11 %

[více zde…]

PŘEHLED DRŽITELŮ AKCIÍ S PODÍLEM VÍCE NEŽ 10 % AKCIÍ

Město Olomouc: 52,31 %

Město Uničov: 20,02 %

[více zde…]