Základní údaje o společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. vznikla 1. ledna 1994. Je společností vlastnickou, to znamená, že spravuje vodohospodářský majetek svých akcionářů – obcí a měst. Jedná se o infrastrukturu pokrývající převážnou část okresu Olomouc, jako jsou hlavní vodovodní přivaděče, vodojemy, prameniště a úpravny vody a dále některé kanalizace a čistírny odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou napojena města a obce a v některých případech i jiné společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

Hlavní činností naší společnosti je dohled nad řádným provozováním majetku nájemcem, kterým je Moravská vodárenská, a.s., a především jeho správa – zabezpečování koncepce a investice do jeho technického rozvoje.

Předmět podnikání

 • provozování vodovodů a kanalizací
 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • laboratorní rozbory odpadní vody
 • laboratorní rozbory pitné vody
 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1 – 3 živnostenského zákona)
 • investorská a inženýrská činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • pronájem movitého a nemovitého majetku

Ke staženíObchodní název:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Sídlo:
Tovární 1059/41
Olomouc-Hodolany, 779 00

IČO:47675772
DIČ:CZ47675772

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 711.

Další kontakty

Hlavní představitelé společnosti

Mgr. Milan Feranec

předseda představenstva


RNDr. Ivan Kosatík

RNDr. Ivan Kosatík

místopředseda představenstva a ředitel společnosti


Ing. Jaroslav Kuchař

předseda dozorčí rady