Statutární orgány

Statutární orgány společnosti jsou představenstvo a dozorčí rada. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami upraveny jinak. Má devět členů, které volí valná hromada.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Má tři členy, které rovněž volí valná hromada.

Více naleznete ve stanovách společnosti.

Představenstvo

Mgr. Milan Feranec

Mgr. Milan Feranec

předseda představenstva

poslanec PČR, člen Zastupitelstva města Olomouce

RNDr. Ivan Kosatík

RNDr. Ivan Kosatík

místopředseda představenstva

delegován městem Olomouc

Mgr. Miroslav Žbánek

Mgr. Miroslav Žbánek

člen představenstva

primátor statutární města Olomouc

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.

Mgr. Svatopluk Binder, Ph.D.

člen představenstva

člen Zastupitelstva města Olomouce

Ing. Otakar Štěpán Bačák

Ing. Otakar Štěpán Bačák

člen představenstva

náměstek primátora statutárního města Olomouc

Ing. Lukáš Krbeček

Ing. Lukáš Krbeček

člen představenstva

člen Rady města Olomouce

Ing. arch. Tomáš Pejpek

Ing. arch. Tomáš Pejpek

člen představenstva

náměstek primátora statutárního města Olomouc

Mgr. Dalibor Horák

Mgr. Dalibor Horák

člen představenstva

náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Marek Pazdera

Ing. Marek Pazdera

člen představenstva

starosta města Velká Bystřice

Dozorčí rada

Ing. Jaroslav Kuchař

Ing. Jaroslav Kuchař

předseda dozorčí rady

delegován městem Olomouc

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

člen dozorčí rady

člen Zastupitelstva města Olomouce

Mgr. Marek Zelenka

Mgr. Marek Zelenka

člen dozorčí rady

delegován městem Olomouc