Statutární orgány

Statutární orgány společnosti jsou představenstvo a dozorčí rada. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti a rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami upraveny jinak. Má devět členů, které volí valná hromada.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Má tři členy, které rovněž volí valná hromada.

Více naleznete ve stanovách společnosti.

Představenstvo

Mgr. Miroslava Ferancová

Mgr. Miroslava Ferancová

předsedkyně představenstva

náměstkyně primátora statutárního města Olomouc

RNDr. Ivan Kosatík

RNDr. Ivan Kosatík

místopředseda představenstva a ředitel společnosti

delegován městem Olomouc

JUDr. Kamil  Andree

JUDr. Kamil Andree

člen představenstva

delegován městem Olomouc

Bc. Milan Hebelka

Bc. Milan Hebelka

člen představenstva

delegován městem Olomouc

Mgr. Dalibor Horák

Mgr. Dalibor Horák

člen představenstva

náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Ing. Jiří Juřena

Ing. Jiří Juřena

člen představenstva

delegován městem Olomouc

Ing. Lukáš Krbeček

Ing. Lukáš Krbeček

člen představenstva

delegován městem Olomouc

Ing. Marek Pazdera

Ing. Marek Pazdera

člen představenstva

starosta města Velká Bystřice

 Radim Schubert

Radim Schubert

člen představenstva

delegován městem Olomouc

Dozorčí rada

 Ivo Kosina

Ivo Kosina

předseda dozorčí rady

delegován městem Olomouc

Ing. Jaroslav Kuchař

Ing. Jaroslav Kuchař

místopředseda dozorčí rady

člen Zastupitelstva města Olomouce

 Vlastimil Ošťádal

Vlastimil Ošťádal

člen dozorčí rady

delegován městem Olomouc