Od 1.1.2022 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 38,72 Kč/m3 (42,59 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 47,43 Kč/m3 (52,17 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 86,15 Kč/m3 (94,76 Kč/m3 s DPH)

 

Od 1.1.2022 bude v tarifní oblasti Olomoucko rovněž platit i jednotná cena vody předané a to ve výši 15,36 Kč/m3 bez DPH.

 

Povinně zveřejňované informace dle §36 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 (PDF, 2.1 MB)