Tento jev se nejvíce projevuje při napouštění vody přes perlátory. Je však ovlivněn i koncovkou kohoutu a rychlostí vypouštěné vody. Jde o krátkodobé, ale silné provzdušnění, které se projeví výskytem velkého množství bublinek. Stačí chvíli počkat a dojde k uvolnění bublinek a opětovné průzračnosti pitné vody.

Někdy může jít i o vliv zavzdušnění vodovodní sítě při odstávkách nebo haváriích. V tomto případě může provzdušnění trvat déle, ale pokud s do několika hodin stav nezlepší, volejte prosím na ohlašovnu poruch. Lze zabezpečit mimořádné odvzdušnění řadu nebo jeho proplach.