Nabízíme Vám ke stažení Zprávu nezávislého auditora – audit přiložené účetní uzávěrky akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ze dne 6.5.2016.

Zprava auditora