Informace pro akcionáře

Zpráva nezávislého auditora

Nabízíme Vám ke stažení Zprávu nezávislého auditora – audit přiložené účetní uzávěrky akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. ze dne…

Protinávrh a stanovisko představenstva k programu jednání valné hromady svolané na 17. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, oznamuje akcionářům s poukazem…

Svolání valné hromady na 17. 6. 2016

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se…

Zápis z valné hromady 27. 11. 2015

Nabízíme Vám ke stažení zápis z mimořádné valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 27. 11. 2015.

Svolání valné hromady na 27. 11. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se…

Odložení valné hromady 30.10.2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČO: 47675772, oznamuje odložení řádné valné hromady akcionářů svolané na den 30. října…

Zápis z valné hromady 29. 5. 2015

Nabízíme Vám ke stažení zápis z řádné valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 29. 5. 2015.

Výroční zpráva 2014

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2014

Svolání valné hromady na 29. 5. 2015

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 7675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne…

Zápis z valné hromady 13. 6. 2014

Nabízíme Vám ke stažení zápis z řádné valné hromady společnosti VHS Olomouc, a.s. konané dne 13. 6. 2014.

Výroční zpráva 2013

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2013.